• Gala Buffet

  • Địa chỉ: 214B Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 08 3838 5538 - 09 3868 5538 Fax: (84-8) 3920 9798
  • Email: info@galabuffet.vn Website: http://www.facebook.com/galabuffet